یزد به گلپایگان

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

265.000 تومان

مقصد تور:

گلپایگان

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار+اتوبوس

مسیر سفر:

یزد

گلپایگان

یزد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار+اتوبوس
هتل جهانگردی گلپایگان (صبحانه ناهار شام)
265.000 تومان
672.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو