یزد به کیش

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

1.543.000 تومان

مقصد تور:

کیش

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

هواپیما

مسیر سفر:

یزد

کیش

یزد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
هواپیما
هتل پنج ستاره شایگان (صبحانه)
1.543.000 نومان
950.000 تومان
3 شب
هواپیما
هتل سه ستاره سارا (صبحانه)
1.223.000 تومان
1.630.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو