یزد به مشهد

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

526.000 تومان

مقصد تور:

مشهد

تاریخ تور:

ویژه 28 دی تا 3 بهمن

مدت تور:

4 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

یزد

مشهد

یزد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
4 شب
قطار
هتل 3 ستاره پارمیدا (صبحانه ناهار شام)
526.000 تومان
955.000 تومان
4 شب
قطار
هتل 3 ستاره مدائن (صبحانه ناهار شام)
567.000 تومان
943.000 تومان
4 شب
قطار
هتل 3 ستاره احسان (صبحانه ناهار شام)
578.000 تومان
985.000 تومان
4 شب
قطار
هتل 3 ستاره تابران (صبحامه ناهار شام)
606.000 تومان
1.015.000 تومان
4 شب
قطار
هتل 3 ستاره سی نور (صبحانه ناهار شام)
526.000 تومان
1.215.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو