یزد به قشم

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

229.000 تومان

مقصد تور:

قشم

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

اتوبوس

مسیر سفر:

یزد

قشم

یزد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل سینگو 3 ستاره (صبحانه،ناهار)
229.000 تومان
635.000 تومان
3 شب
اتوبوس
هتل آلوند 3 ستاره (صبحانه)
340.000 تومان
580.000 تومان
3 شب
اتوبوس
هتل ارم 4 ستاره (صیحانه) گروهA
270.000 تومان
680.000 تومان
3 شب
اتوبوس
هتل ارم 4 ستاره (صبحانه) گروهB
360.000 تومان
470.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو