مشهد به گلپایگان

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

461.000 تومان

مقصد تور:

گلپایگان

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

اتوبوس

مسیر سفر:

مشهد

گلپایگان

مشهد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل جهانگردی گلپایگان (صبحانه ، ناهار ،شام)
461.000 تومان
869.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو