یزد به شهر کرد

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

653.000 تومان

مقصد تور:

قشم

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب و 4شب

هواپیمایی:

اتوبوس

مسیر سفر:

مشهد

قشم

مشهد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل سینگو 3 ستاره (صبحانه ، ناهار ، شام)
653.000 تومان
1.040.000 تومان
4 شب
اتوبوس
هتل آلوند 3 ستاره (صبحانه)
0
0
3 شب
اتوبوس
هتل ارم 4 ستاره (صبحانه) گروه A
658.000 تومان
1.060.000 تومان
3 شب
اتوبوس
هتل ارم 4 ستاره (صبحانه) گروه B
638.000 تومان
1.060.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو