مشهد به فومن ماسوله

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

618.000 تومان

مقصد تور:

فومن ماسوله

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار+اتوبوس

مسیر سفر:

مشهد

فومن ماسوله

مشهد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار+اتوبوس
هتل آرام ماسوله (صبحانه ، ناهار ، شام)
618.000 تومان
1.025.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو