مشهد به تبریز

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

559.000 تومان

مقصد تور:

تبریز

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

مشهد

تبریز

مشهد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار
هتل اهراب 3 ستاره (صبحانه)
599.000 تومان
951.000 تومان
3 شب
قطار
هتل گسنرش تبریز 4 ستاره (صبحانه)
586.000 تومان
1.000.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو