مشهد به اصفهان

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

484.000 تومان

مقصد تور:

اصفهان

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

مشهد

اصفهان

مشهد

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار
هتل پارت 3 ستاره (صبحانه ، ناهار ، شام)
484.000 تومان
899.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو