تهران به یزد

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

315.000 تومان

مقصد تور:

یزد

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

4 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

تهران

یزد

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
4 شب
قطار
هتل پارسیان یزد (صبحانه – نهار – شام)
315.000 تومان
722.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام :کپی حکم با فیش حقوقی و کارت ملی و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو