تهران به مشهد

شروع قیمت از:

310/000 تومان

مقصد تور:

مشهد

تاریخ تور:

28 دی و 3 بهمن

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

تهران

مشهد

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار
هتل سه ستاره پارمیدا (صبحانه,ناهار,شام)
310/000 تومان
710/000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره مدائن (صبحانه,ناهار,شام)
315/000 تومان
725/000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره احسان (صبحانه,ناهار،شام)
330,000 تومان
729/000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره تابران (صبحانه,ناهار,شام)
340/000 تومان
749/000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره سی نور (صبحانه,ناهار,شام)
489/000 تومان
910/000 تومان

مدارک مورد نیاز :

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو