تهران به سنندج

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

290.000 تومان

مقصد تور:

سنندج

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

اتوبوس

مسیر سفر:

تهران

سنندج

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل جهانگردی سنندج (صبحانه ناهار شام)
290.000 تومان
700.000 تومان

خدمات تور :کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو