تور تهران به گلپایگان

شروع قیمت از:

147/000 تومان

مقصد تور:

گلپایگان

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

اتوبوس

مسیر سفر:

تهران

گلپایگان

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل جهانگیری گلپایگان (صبحانه,ناهار,شام)
147/000 تومان
554/000 تومان

مدارک مورد نیاز :کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی و شماره همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو