تور تهران به قشم

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

مقصد تور:

قشم

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

مسیر سفر:

تهران

قشم

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3شب
قطار+اتوبوس
هتل سینگو ستاره (صبحانه,ناهار,شام)
617/۰۰۰ تومان
1/004/۰۰۰ تومان
3شب
قطار+اتوبوس
هتل ارم 4 ستاره(صبحانه) گروه A
622/۰۰۰ تومان
2/264/000 تومان

مدارک مورد نیاز :کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو