تور کیش

شروع قیمت از:

1/353/000 تومان

مقصد تور:

کیش

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

هواپیما

مسیر سفر:

تهران

کیش

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
هواپیما
هتل پنج ستاره شایگان (صبحانه)
1/353/000 تومان
1/760/000 تومان
3 شب
هواپیما
هتل سه ستاره سارا (صبحانه)
1/033/000 تومان
1/440/000 تومان

مدارک مورد نیاز :کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو