تهران به فومن ماسوله

ویژه بازنشستگان

206/000 تومان

3 شب

سوال دارید؟ کافیست فرم زیر راپر کنید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند

مسیر سفر:

تهران

فومن ماسوله

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3شب
اتوبوس
هتل آرام ماسوله (صبحانه,ناهار,شام)
206/000 تومان
613/000 تومان

مدارک مورد نیاز :کپی حکم با فیش حقوقی و کارت ملی و تلفن همراه بازنشسته

بستن منو