تور تهران به شیراز

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

525.000 تومان

مقصد تور:

شیراز

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

زمینی

مسیر سفر:

تهران

شیراز

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار
هتل 3 ستاره ارم (صبحانه ناهار شام)
525.000 تومان
929.000 تومان
3 شب
قطار
هتل تالار (صبحانه ناهار شام)
511.000 تومان
918.000 تومان

مدارک بازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو