تهران به اصفهان

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

258.000 تومان

مقصد تور:

اصفهان

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

تهران

اصفهان

تهران

قیمتهای تور:

مدت
هتل
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار
هتل پارت 3 ستاره (صبحانه ناهار شام)
258.000 تومان
665.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام: کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه یازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو