تهران به ارومیه

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

337.000 تومان

مقصد تور:

ارومیه

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

4 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

تهران

ارومیه

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
4 شب
قطار
هتل جهانگردی ارومیه (صبحانه ناهار)
337.000 تومان
743.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو