تبریز به گلپایگان

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

289.000 تومان

مقصد تور:

گلپایگان

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

اتوبوس

مسیر سفر:

تبریز

گلپایگان

تبریز

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل جهانگردی گلپایگان (صبحانه ناهار شام)
289.000 تومان
699.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو