تبریز به مشهد

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

400.000 تومان

مقصد تور:

مشهد

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار

مسیر سفر:

تبریز

مشهد

تبریز

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار
هتل سه ستاره پارمیدا (صبحانه ناهار شام)
400.000 تومان
809.000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره مدائن (صبحانه ناهار شام)
430.000 تومان
842.000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره احسان (صبحانه ناهار شام)
440.000 تومان
845.000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره تابران (صبحانه ناهار شام)
459.000 تومان
864.000 تومان
3 شب
قطار
هتل سه ستاره سی نور (صبحانه ناهار شام)
605.000 تومان
1.020.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته تلفن همراه

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو