تبریز به اصفهان

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

295.000 تومان

مقصد تور:

اصفهان

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

اتوبوس

مسیر سفر:

تبریز

اصفهان

تبریز

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل پارت 3 ستاره (صبحانه ناهار شام)
295.000 تومان
698.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته تلفن همراه

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو