تبریز به آستارا

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

281.000 تومان

مقصد تور:

آستارا

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

بدون وسیله

مسیر سفر:

تبریز

آستارا

تبریز

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
بدون وسیله
هتل اسپیناس 4 ستاره (صبحانه)
281.000 تومان
689.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو