اصفهان به تبریز

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

398.000 تومان

مقصد تور:

تبریز

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

وسیله نقلیه:

اتوبوس

مسیر سفر:

اصفهان

تبریز

اصفهان

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل اهراب 3 ستاره (صبحانه)
398.000 تومان
790.000 تومان
3 شب
اتوبوس
هتل گسترش تبریز 4 ستاره (صبحانه)
425.000 تومان
840.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو