اصفهان به ارومیه

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

259.000 تومان

مقصد تور:

ارومیه

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

4 شب

وسیله نقلیه:

قطار

مسیر سفر:

اصفهان

ارومیه

اصفهان

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
4 شب
قطار
هتل جهانگردی ارومیه (صبحانه ناهار)
259.000 تومان
1.232.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو