اردبیل به یزد

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

409.000 تومان

مقصد تور:

یزد

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

وسیله نقلیه:

اتوبوس

مسیر سفر:

اردبیل

یزد

اردبیل

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل پارسیان یزد (صبحانه ناهار شام)
310.000 تومان
717.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته و تلفن همراه

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو