اردبیل به مشهد

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

500.000 تومان

مقصد تور:

مشهد

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

وسیله نقلیه:

اتوبوس+قطار

مسیر سفر:

اردبیل

مشهد

اردبیل

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس+قطار
هتل سه ستاره پارمیدا (صبحانه ناهار شام)
500.000 تومان
929.000 تومان
3 شب
اتوبوس+قطار
هتل سه ستاره مدائن (صبحانه ناهار شام)
535.000 تومان
945.000 تومان
3 شب
اتوبوس + قطار
هتل سه ستاره احسان (صبحانه ناهار شام)
539.000 تومان
945.000 تومان
3 شب
اتوبوس + قطار
هتل سه ستاره تابران (صبحانه ناهار شام)
559.000 تومان
965.000 تومان
3 شب
اتوبوس+ناهار
هتل سه ستاره سی نور (صبحانه ناهار شام)
705.000 تومان
1.119.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو