اردبیل به فومن ماسوله

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

222.000 تومان

مقصد تور:

فومن ماسوله

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

وسیله نقلیه:

اتوبوس

مسیر سفر:

اردبیل

فومن ماسوله

اردبیل

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل آرام ماسوله (صبحانه ناهار شام)
222.000 تومان
629.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

توضیحات:حرکت با اتوبوس vip از اردبیل به رشت به فومن و بالعکس

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو