اردبیل به قشم

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

629.000 تومان

مقصد تور:

قشم

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

وسیله نقلیه:

اتوبوس

مسیر سفر:

تهران

قشم

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل سینگو 3 ستاره (صبحانه ناهار )
629.000 تومان
1.019.000 تومان
3 شب
اتوبوس
هتل آلوند 3 ستاره
0
0
3 شب
اتوبوس
هتل ارم 4 ستاره (صبحانه) گروه A
634.000 تومان
989.000 تومان
3 شب
اتوبوس
هتل ارم 4 ستاره (صبحانه) گروه B

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو