اردبیل به اصفهان

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

298.000 تومان

مقصد تور:

اصفهان

تاریخ تور:

بهمن 98

مدت تور:

3 شب

وسیله نقلیه:

اتوبوس

مسیر سفر:

اردبیل

اصفهان

اردبیل

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
اتوبوس
هتل پارت 3 ستاره (صبحانه ناهار شام)
298.000 تومان
710.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام:کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو