یزد به تبریز

ویژه بازنشستگان

شروع قیمت از:

455.000 تومان

مقصد تور:

تبریز

تاریخ تور:

دی و بهمن 98

مدت تور:

3 شب

هواپیمایی:

قطار+اتوبوس

مسیر سفر:

تهران

تبریز

تهران

قیمتهای تور:

مدت
وسیله
هتل
نرخ بازنشسته
نرخ آزاد
3 شب
قطار+اتوبوس
هتل اهراب 3 ستاره (صبحانه)
455.000 تومان
845.000 تومان
3 شب
قطار+اتوبوس
هتل گسترش تبریز 4 ستاره (صبحانه)
480.000 تومان
895.000 تومان

مدارک لازم جهت ثبت نام : کپی حکم یا فیش حقوقی و کارت ملی و تلفن همراه بازنشسته

تور های مرتبط

تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
تور ویژه بازنشستگان
بستن منو